teisipäev, 22. aprill 2014

Elueesmärk nr.3


Eelmises elueesmärgis rääkisin sellest, et ideaalis kõige toimivam tööalane eneseteostus on see, kui ühendada saab nii elukutse kui ka oma sisemise kutsumuse.

Kolmas elueesmärk ongi seotud oma sisemise kutsumusega
. Oskus aru saada sellest, millised on minu kaasasündinud võimalused, aitab meil mõista seda, mida oma eluteel õppima peame ning millised on meile antud ülesanded.
Igaüks meist sünnib siia maailma oma võimetega ning kõrgeima potentsiaaliga.  Oma kaasasündinud andeid, tugevusi ja nõrkusi võib aidata mõista eluteenumber. See number on meiega seotud sünnist surmani ning mõjutab meie iseloomu, emotsionaalset taset  ning üldisi omadusi.

Eluteenumber ei näita meile kindlasti seda, milliste tegevustega me otseselt tegelema peame, et õnnelikud olla ja elus kenasti hakkama saada, küll aga sisaldab see informatsiooni meie annete ja suundumuste kohta. Eluteenumbri abiga on meil võimalik kergemini aru saada oma võimalustest eluteel liikumiseks, mida meie sünnipärased võimed toetavad.

Kuidas arvutada eluteenumbrit?

Kirjuta oma sünnipäev numbritena üles niimoodi. Nt. on sünniaeg 23.01.1974. Sel juhul tuleb kõik numbrid omavahel liita: 2+3+1+1+9+7+4= 27. Kuna ka see number on  kahekohaline, tuleb need omavahel taas liita: 2+ 7 = 9.

Eluteenumber koosneb antud juhul kolmest numbrist: 27/9. Number kaldkriipsu järel näitab kaasasündinud kutsumust – ehk siis meie kolmandat elueesmärki (vt. numbrite kirjeldust allpool).
Kui eluteenumber koosneb neljast numbrist, nt. 25/11, siis kaks keskmist numbrit, ehk meie näites 5 ja 1, näitavad kolmanda elueesmärgi keskseid suundumusi. Kui eluteenumbris on null, nt. 20/2 või 28/10, viitab see kaastunde, tugevuse ja maagiliste võimete olemasolule.
 
Eluteenumber  1- Loomingulisus
Loomingulisus on omadus, mis sütitab number ühtesid. See kehtib nii töös kui ka suhetes. Kui inimestel eluteenumbriga üks õnnestub oma energiat positiivselt suunata, oskavad nad teisi enda järgi suunduma panna, just nagu võluväel. Number ühed kiirgavad enesekindlust ja neid võib lugeda võitjateks. Tihti aga tunnevad number ühed ennast kõrvalejäetuna, mis on tingitud nende väga kõrgest loomingulisest potentsiaalist. Seda tunnet üritavad nad kompenseerida pidevas võitlus- ja võistlusmeeleolus olles – nad peavad iseendale ja ühiskonnale kogu aeg midagi tõestama. Selle eluteenumbri omanikele on kehaline aktiivsus ülioluline. Füüsiline aktiivsus aitab neil end maandada ning oma keskmes püsida.
Väga oluline õppetund number ühele: te ei tohi teha ennast sõltuvaks teistest, vaid peate õppima ennast ise usaldama, arendama iseenda tugevust ning õppima endas väga sügaval pesitsevate hirmude ületamist.  Sellisel juhul saab number ühe energia avalduda positiivselt – kõige paremini kunsti-  või ravimisega seotud valdkonnas.

Eluteenumber 2- Koostöö
Number kaks on tulnud Maale, et harjutada koostööd. Aga ka selleks, et ise aru saada ja teisi õpetada ületama perfektsionismi, mis sunnib endast liiga palju andma, et end seeläbi vajalikuna tundma. Number kaks tõmbab ennast nendes situatsioonides tagasi ning teda võidakse pidada seetõttu vastutustundetuks. Selle asemel, et pidavalt midagi enda õlule võtta, peavad kahed õppima delegeerima ja asju lihtsalt selekteerima – mis pole vajalik, tuleb lihtsalt kõrvale jätta. Tema jaoks on otsustava tähtsusega just tervise mõttes, teha vahet kohustustel ja vajadustel. Ühiskonnas on number kaks ideaalne kaaslane: ta hoolitseb heaolu eest, pühendab ennast täielikult, toetab teisi ning on lojaalne. Kahtede kutsumust on võimalik rakendada organisatsioonides, kus väärtustatakse meeskonda.

Eluteenumber 3- Väljendus
Number kolm võtab oma emotsionaalse ja tundliku meele tõttu kriitikat vastu eriti raskelt. Inimesed, kelle eluteenumber on kolm, tunnevad vajadust ennast väljendada- rääkimise, kirjutamise, kunsti või muusika abil. Kui neid takistatakse, muutuvad nad tujukaks, isegi depressiivseks. Sel juhul nad lihtsalt võtavad oma väljendamise vajaduse teadmiseks, kuid ei tee midagi selleks, et sellega aktiivselt ka tegelda.  Negatiivselt väljendavad rahulolematud kolmed ennast läbi pealekaebamise ja sarkasmi. Positiivses mõttes on nad loomingulised, konstruktiivsed, julgustavad ja vaimustunud. Suurimaks takistuseks nendel inimestel on kahtlemine iseendas.  Kuid niipea, kui nad leiavad endas julguse selle takistuse ületamiseks, võivad nad muuta maailma.

Eluteenumber 4- Stabiilsus
Turvatunne ja kindla vundamendi olemasolu on neljadele elueesmärgiks. Aga enne, kui neljad jõuavad stabiilsuseni, peavad nad tugevdama oma sisemist kindlust: psüühilist, emotsionaalset ja vaimset. Stabiilsus aga võib seisneda ka selles, et seotakse ennast kindlat oma partneriga, elupaigaga või elukutsega. Sest number neljad hakkavad õitsema ainult siis, kui nad saavad oma juurde Maasse kasvatada. Enamus number neljasid pingutavad väga oma eesmärkide saavutamise nimel. Kui aga edu ei saabu piisavalt kiiresti, kaotavad nad kergelt julguse ning annavad alla.  Kui nad on ennast leidnud, on neljad tänu oma suurepärastele võimetele ideaalsed otsustajad ja nõuandjad. Nende vastutustunne on väga kõrge. Nende positiivsete omaduste hulka kuulub ka järeleandlikkus.  Negatiivsete omaduste hulka võib lugeda näiteks meeletut tungi kauplemiseks iga asjaga. See on neile justkui elu ja surma küsimus, saada hinnast kasvõi paar senti alla.  Tänu oma auahnusele, jõulisusele ja sisemisele tugevusele võivad neljad saavutada põhimõtteliselt kõik, mida nad soovivad.

Eluteenumber 5- Vabadus
Nende elueesmärk on läbi distsipliini, kontsentreerumise ja kogemuste oma sisemise vabaduse leidmine. See vabadus väljendub enesekindluses ja sõltumatuses. Neil on pidev nälg kogemuste ja seikluste järele. Võtmesõnaks on nende inimeste jaoks siinkohal distsipliin, mis aitab nad oma eesmärgile lähemale, mis innustab ja aitab leida sisemist jõudu, et varjutada oma puudusi. Seni, kuni viied ei ole täit vastutust oma elu eest võtnud, käituvad nad ohvritena, kuigi tegelikult on nad tõelised tegijad, kelle ees on kõik võimalused avatud.

Eluteenumber 6- Visioon

Inimesed eluteenumbriga kuus on siin selleks, et oma ideaale praktikas rakendada. Nad peavad lõpetama oma irrelevantsuse ning suutma ületada oma vajaduse perfektsionismi järgi, oma isiklikke prioriteete mõtestades. Kuued on idealistid. Ilma nende prohvetlikkuseta oleks maailm fataalne ja vaimselt piiratud. Nende pilk on alati suunatud kõrgemale, nendel puudub tihti kannatlikkus. Nende visionääri omadus ja nende pühendumus parema maailma loomiseks innustab ka teisi tema ümber. Aga enne, kui kuued oskavad oma kaasinimesi tunnetada, peavad nad kõigepealt kahe jalaga Maa peal seisma, siin ja praegu elama. Kooselu kuuega on mõnevõrra keeruline, samal ajal aga ka uskumatult rikastav. Kui nad on kord iseennast leidnud, võivad need valgusolendid olla teenäitajateks tulevikku.

Eluteenumber 7- Usaldamine
Enamus meist mõistavad usalduse all, et meil on kindlustunne ja veendumus, et keegi ei saa teha meile liiga. Seitsme puhul on usaldamine seotud kindla usuga iseendasse, teistesse ja Universumisse. Kuid kuni selleni, et usaldatakse oma tundeid, oma mõtteid ja intuitsiooni, on käia pikk teekond. See on seepärast, et seitsmed usaldavad liiga tihti eksperte, raamatuid ja nõuandeid, selle asemel, et usaldada iseennast. Eneseusaldus ei tähenda nende inimeste puhul aga seda, et nad võtavad omaks teiste tõekspidamised. Hoopis olulisem on teada seda, et nendes on piisavalt sisemist tarkust. Enamus seitsmed tunnevad ennast paremini, kui nad töötavad üksi või võtavad juhtpositsiooni. Autor, ettevõtja või näitleja – see pole oluline, sest seitsmed on igal alal edukad! Niipea, kui nad leiavad üles oma sisemise tugevuse!

Eluteenumber 8 – Tunnustamine

Inimesed, kelle tulevik on mõjutatud eluteenumbrist 8, on siin selleks, et õppida toime tulema üldise raiskamisega ning iseendale suunatud tunnustamisega ning õppida suunama oma edu üldise heaolu loomiseks. Nad langevad tihti provokatsiooni ohvriteks. Mõnedel kaheksatel on rahaprobleemid, teised peavad kokku puutuma kontrolli, võimu ja autoritaarsust puudutavate küsimustega. Oluline on vastandid omavahel tasakaalu viia ja lahendusi leida. See, kas kaheksad leiavad tunnustust kogu maailmas, omal maal või oma perekonnas, ei mängi õigupoolest mingit rolli. Nendele on kõik uksed avatud, k.a. on neile antud kaasa tõeliselt võimsad isikuomadused. Oma ümbruskonnale tunduvad inimesed, kelle eluteenumber on kaheksa, tõeliste õnneseentena, kuid nad on oma edu ausalt välja teeninud. Nad on meelsasti valmis oma teadmisi jagama. Paljud kaheksad on suure südamega inimesed ning neil on kõrged eesmärgid, millesse nad alati uskuda võivad.  

Elutee number 9 – Terviklikkus

Takistused ületavad inimesed, kelle eluteenumber on üheks, tarkusega ja terviklikkusega. Tuntud on tema juhiomadused, tema karisma innustab ja tõmbab teisi kaasa. Ning just selles peitubki üheksate jaoks oht: nad peavad ikka ja jälle olema teadlikud oma eeskujuks olemisest ning alati jälgima oma elustiili. Üheksatel on üks põhiprobleem: nad kuulavad liiga tihti oma mõistust, mitte oma südant. Nad teevad asju, milles nad pole kõige paremad, kuigi nad seda intuitiivselt teavad.
Nende teekond on palistatud paljude komistuskividega. Kuid niipea, kui üheksad on ennast leidnud, on nad teiste jaoks kui laternad pimedas öös. Nende õppetund: peamine ei ole mitte perfektse eeskuju näitamine, vaid hea eeskuju näitamine. Siis muutub nende elu pingevabamaks ning samal ajal mõjuvõimsamaks ja teadlikumaks. Seepärast kadestavad neid paljud. Aga: et saada õnnelikuks, peavad nad tegema endale selgeks, mis neid inspireerib ning siis neid impulsse lihtsalt järgima.


Olete hoitud ja armastatud!
Küllike


 Saksa keelest ajakirjast „Happiness“ tõlkinud Küllike.


Kommentaare ei ole: