laupäev, 22. märts 2014

Armastuse kirik


Leidsin ühe ilusa ja väeka jutukese Armastuse Kirikust.
Olge hoitud ja armastatud!Armastuse kirik taaskuulutati sümboolselt välja 28. märtsil 1986. aastal inglise tervendaja Colin Bloy poolt, kes tõlkis sel aastal ära ühe vana, 1244. aastal avaldatud ettekuulutuse. Märtsis 1985, kui see kiri  Bloy kätte sattus, pani ta selle inglise keeles 10  minutiga justkui võõra käega kirjutades paberile.
_________________________________________________________________

Kõik, kes siia kuuluda tahavad, siia ka kuuluvad.

See on Armastuse Kirik.

Armastuse Kirikul pole struktuuri – on ainult mõistmine.
Pole liikmeskonda – need, kes siia kuuluvad, tunnevad seda.
Tal pole rivaale, sest Armastuse Kirik ei võistle.
Tal pole ahnust, sest ta tahab ainult teenida.

Ta pole siin iseenda pärast,
vaid ta tahab rikastada kõiki gruppe ja religioone.
Ta tunneb läbi sajandite kõiki neid õpetajaid,
kes on õpetanud tõde armastusest.
Need, kes kirikus osalevad, praktiseerivad oma igapäevases kohalolus
tõde armastusest.
Pole ühtki elustiili või rahvust, kel oleks mingeid takistusi.
Need, kes siin on, teavad seda.

Ta ei püüa õpetada, vaid ainult olemas olla ja seeläbi rikastada.
Ta tunnustab inimkonna ühtsust ja seda, et me oleme üks kõigiga.

Ta tunnustab, et me oleme samasugused nagu kõik teised meie ümber,
kuna me lihtsalt OLEME.

Ta tunnustab kogu planeeti elusolendina, millest meie oleme üks osa.

Ta tunnustab, et on tulnud aeg kõige kõrgemaks muutuseks – ülimaks egopõhise elu alkeemiliseks teadvustatud muutumiseks ja Kõiksuse poole vabatahtlikuks tagasipöördumiseks.

Ta ei kuuluta ennast valjuhäälselt, vaid vaiksel armastusväärsel moel.
Ta tervitab kõiki, kes on minevikus oma tee lammutanud ja peavad selle eest praegu tasuma.
Ta ei lase kunagi tekkida hierarhial ja struktuuril, sest keegi pole kellestki võimsam ega suurem.

Tema liikmed tunnevad üksteist nende tegude ja nende olemise ja nende silmade järgi ja  mitte millegi muu järgi, kui vennaliku kallistuse järgi.

Igaüks kingib oma tagasihoidlikku armastust  naabrile, keskkonnale ja planeetidele, samal ajal kui nad täidavad oma igapäevaseid ülesandeid ükskõik kui kõrgel või madalal positsioonil.

Ta tunnustab armastuse kõrgeimat positsiooni, mis saab võimalikuks ainult siis, kui kogu inimkond seda praktiseerib.

Tal pole pakkuda muud tasu peale kirjeldamatu Olemise ja armastamise rõõmu.
Tema liikmed püüdlevad ainult kiirema mõistmise suunas
oma religiooni, grupi ja perekonna sees.

Nad peavad tegema olema tagasihoidlikud ja tegema head oma tagasihoidlikult moel ning õppima ainult isiklike näidete varal.
Nad peavad tervendama oma lähikondlasi, kogukonda ning planeeti.
Nad ei pea tundma hirmu ja häbi ning nad peavad jääma endale kindlaks ka vastuolude korral.

Tal pole saladusi, pole kõiketervendavat ravimit, pole pühitsemist peale tõelise armastuse jõu mõistmise ja selle mõistmise, et maailm muutub, kui meie kõigepealt iseennast muudame.

Paljudes kirikutes, gruppides ja sektides kasutatakse ära enamuse nõrkusi.
Armastuse kirikus on see vastupidi - ta vabastab ja tugevdab üksikuid.
Ülejäänud struktuurid, mida ta tahab veel omada, peavad olema moodustatud nende poolt, kes teavad, et nad on osake temast.
Küllike tõlkinud saksa keelest.

Kommentaare ei ole: