esmaspäev, 2. november 2015

Maagiline sõna - mantrad ja afirmatsioonid

Tervendamistraditsioonides mängivad tähtsat rolli sõnad või sõnaühendid. Nende hulka kuuluvad mantrad, mille vibratsioon sisaldab tervendavaid võnkeid. Nende erilised kõlaomadused on rahustavad kehale, vaimule ja hingele ning nad on abiks kriisisituatsioonides, haigustega võitlemise ajal ning depressiooni korral. 
Kiirustavas ja inforohkes maailmas on vaja korraks seisma jääda ning üldisemalt mõelda sõnade tähendusest ja väärtusest meie keeles. Päeval ja ööl, kõikjal ja alati, kõlaritest ja plakatitelt jõuavad meieni erinevad sõnumid. Meie elu jooksul pommitatakse meid meie igapäevase vestluse ajal ning läbi meedia keskeltläbi 700 milj. sõnaga. Oleme me selle „sõnalärmi“ keskel veel üldse võimelised leidma õigeid mõtteid ja sõnu? Kas meil on läinud kaduma see muistne ja puhas sõna, mis tekkis vaikusest, mis sidus, lahendas, mis oli võlusõna?

Piibli lause: „ Alguses oli sõna, ja sõna oli Jumala. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi.“ viitab maagilisele, loovale sõna mõjule.

Sõnadel on jõud – nad on palsamiks või noateraks.

Sõna mõjutab otseselt meie mõtlemist ja käitumist. Ta pakub meile hindamatut, mõõtmatut rikkust. Iga sõna, iga silp ja iga täht kannavad endas oma spetsiifilist tervendavat mõju. On vaja vaid meenutada, mis on keel tegelikult oma olemuselt, jõult ja oma võimalustelt. Reegel on lihtne: igal õigesti ajastatud, positiivselt sõnal on elupäästev ja tervendav mõju; igal valel ajal lausutud, negatiivsel sõnal seevastu purustav ja haigeks tegev mõju. Kaastundlikel sõnadel, mis on lausutud südamest, mille tähendus teiste jaoks on kaastunne, on meie jaoks suure tähendusega: nendel sõnadel on võime tervendada. Samuti on sõnadel võime tekitada sügavaid haavu. Ei ole lihtne unustada haiget teinud sõna. On vaja palju positiivseid sõnu, et taas jalule tõusta. Me meenutame meelsasti sõnu, mis on teinud meile head, sest need on lausutud õigel hetkel kaastundliku inimese poolt. Empaatilised sõnad, mis tulevad südamest, on haigele või kriisis olevale inimesele palsamiks. Nad kergendavad uskumatult palju karmi reaalsuse aktsepteerimist. Nii suudavad ka mantra- sõnad või mantra- laused rasketel aegadel avaldada meie hingele trööstivat mõju.

Sageli on see mingi konkreetne mantra, millega tunneme ennast eriliselt seotud olevat, mis meid tasakaalutusest välja aitab ning meile ankruks olla võib.
Sõnade tohutu mõju on ka teaduslikult tõestatud: Jaapani teadlane ja alternatiivmeedik dr. Masaru Emoto uuris nt. 12. aasta jooksul ja tuhandete katsete abil vee vibratsiooni. Selgus, et vesi reageerib igasugusele informatsioonile – sõnadele, muusikale ja isegi mõttejõule ning salvestab seda. Ta tegi kindlaks, et puhas, elus vesi moodustab kuusnurkseid kristallstruktuure. Saastunud vesi seevastu mitte. Teisalt nägi ta, et positiivsed sõnad aitasid moodustada ilusaid kristalseid vorme, negatiivsed neid moodustada ei aidanud. Kuna inimene koosneb 70 %-st vees, on ka meie puhul näha positiivsed ja negatiivsed mõjud. Sõnadel on võime mõjutada meie kehas olevaid rakke. Mõned sõnad resoneerivad eriti hästi südamega, mõned peaga või meie teiste kehaosadega. Proovige: öelge enne söömist või söögi ajal positiivseid sõnu ja te tunnete mõju!

Seos keele ja DNA vahel

Vene teadlased on avastanud, et inimkeel on tihedalt seotud meie DNA ülesehitusega. Nad võrdlesid keelelisi seaduspärasusi, tähtede ja sõnade ülesehitust, DNA-ga ja leidsid, et koostisosade reastumine DNA-s toimub samade kindlate reeglite alusel nagu meie keeles süntaks ja grammatika.
Biofüüsik dr. Pjotr Garjajev ja tema meeskond uurisid ka DNA vibratsiooni. Sellega saadi selgeks, et teatud keeleliste frekventsidega saab mõjutada nii DNA vibratsiooni kui ka geneetilist informatsiooni. Teised uurimused, mis on viidud läbi Energeetilise- ja Informatiivse Meditsiini Ühingu poolt (sellesse kuuluvad arstid, füüsikud, terapeudid jne.) uurisid sõnade mõju meridiaanide süsteemile ja keha energiatele. Isegi sellise topet- pimekatse puhul, kus sõnad olid kirjutatud kokkumurtud paberitükile, märgati märkimisväärseid muutusi meridiaanide juhtivuses, niisamuti kui siis, mil sõnad olid lihtsalt kirjutatud nähtavalt paberile. Selgeid tulemusi näitasid sõnad: armastus, rahu, Jumal ning sõnad vihkamine, süü ja patt, mis avaldasid vastavalt positiivset või negatiivset mõju.
Need nimetatud uurimused on selgituseks sellele, kuidas sõnad ja afirmatsioonid inimese keha mõjutada saavad.

Sõna ja tervendamine

Kui meie keha kui aparaat väljub oma algupärasest harmoonilisest olekust, jääb ta haigeks.
Muusikaliselt väljendudes tähendab see: keha loomulikust rütmist saab arütmia, konsonantsist saab dissonants, harmooniast disharmoonia. Kogu küsimus on vibratsioonides makro- ja mikrokosmoses. Me võime tervist kaitsta ja taastada siis, kui tunnistame loodust ja kosmilisi seaduspärasusi.

Mis on mantra?
Kui minna sõna „mantra“ juurteni, siis jõuame sanskritikeelsete sõnadeni „man“, mis tähendab mõtlema ja Vaimu; ja „tra“, mis tähendab tööriista, vahendit, mõjuvat jõudu, väge. Mantra on seega väega laetud sõna või ka lause. Ta võib olla ka võlusõnaks, mis vabastab meele mõttest. Poeetiliselt kirjeldatakse mantrat ka kui „Laul vabanemisele“, mis on abivahend keskendumiseks olulisele.  Paljudes vaimsetes traditsioonides nimetatakse mantraid kõlavibratsioonidest koosnevateks energiavormideks, millel on loominguline Jumalik päritolu. Eristatakse rangelt algupäraseid (hinduistlikke, budistlikke), igapäevaseid kitsama ringkonna (esineb igas religioonis) ja igapäevaseid paljukasutatavaid (kasutatakse igapäevases kõnepruugis) mantraid, kusjuures viimased enam ei täida oma algupärast ülesannet.

Lausutud sõnade mõju

Mis juhtub mantrate lausumisel? Nii nagu toonide ja helide puhul tekitatakse helilained, mis mõjuvad kehale positiivselt. Kõvasti välja öeldud või vaikselt sosistatud mantrad mõjuvad meie rakkudele kui massaaž. Valjusti rääkimise või laulmise tulemusena hakkab sõna meie sees vibreerima. Vallandub energiatorm ning tekitab ühenduse meie sisemise- ja välismaailma vahel. Sisemiselt lausutud (mittekuuldvalt) mantratel on samasugune tervendav toime. Mõned meistrid peavad seda „mantratamise“ viisi kõrgeimaks ja tõhusaimaks kunstiks.
Pole oluline kas öeldakse valjuhäälselt või lauldes või mõttes, mantra väljendab alati kõrgeimat tarkust. Seda saab öelda ainult selle konkreetse häälikuga või selles konkreetses sõnade järjekorras, teisiti pole see võimalik. Mantraks võib olla jumaluse nimi, vaimne tees või elutarkus.
Mantrate vibratsiooni tervendav mõju, mis toimib kehale, vaimule ja hingele lõõgastavalt ja harmoniseerivalt, on abiks igale inimesele. Kuid eriti neile, kel on stressirohke elusituatsioon, on nende maagiliste sõnade järjepidev kordamine soovitatav.

Võivad paraneda alljärgnevad kaebused:
1. depressiivne meeleolu;
2. hirmutunded;
3. unehäired ja hirmuunenäod;
4. sõltuvus;
5. vähene eneseväärtustamine ja –usaldus;
6. vegetatiivse närvisüsteemi häired, stress ja pinge;
7. keskendumishäire.

Mantra praktika
Pole oluline, millisel eesmärgil mantrat lausutakse, on tähtis sellesse süvenemine ning keskendumine. Et Vaim ei oleks mitte millegi muuga tegevuses, kui mantra kordamisega.
Kui tahate mantraid tõsimeeli praktiseerida, peaksite enne ühtteist teadma:

1. Kindlad ajad
Kõige paremad ajad lausumiseks on päikesetõus ja –loojang. Positiivne mõju kehale on sel ajal suurim. Muidugi võib mantraid lausuda suvalisel ajal, toimivad nad kindlasti.

2. Kindel koht
Parim on valida mantrate lausumiseks üks kindel koht vaikses, äsja koristatud ja õhutatud ruumis.  Sellest kohast võite teha endale pühapaiga.

3. Kordamine
Järjepidev kordamine on võtmeks, kuni lõpuks hakkab mantra teis kõlama ning oma tervendavat mõju avaldama. Selline järjepidev kordamine viib meditatiivsesse seisundisse. Rahutu hing sukeldub mantrasse ning rahuneb. Mida kauem suudetakse mantra sisu ja vibratsiooniga kontaktis olla, sest tugevam on tema mõju.

4. Toetavad vahendid
Abivahendina kasutatakse sageli palvehelmeid, mille abil loetakse mantrate kordusarve. Hinduistlikke ja budistlikke helmeid nimetatakse maladeks ning need koosnevad 108- st pärlist. Kristlik roosikrants koosneb tavaliselt 50- st pärlist. Islamis ja Sufismis kasutatakse tesbih´t, mis koosneb 99-st või 100-st pärlist. Abistavateks vahenditeks on ka meditatiivsed pildid nagu jantra´d ning rituaalsed žestid nagu mudrad ja kindlad liigutused nagu pearingid, keerlemine ja tantsimine.

Tuntuimad mantrad erinevatest traditsioonidest
Paljudes religioonides ja kultuurides on loodud mantraid või mantralaadseid lauseid ja sõnu, mis toimivad kui mõtlemise ja mõtisklemise harjutused. Tuntuim mantra, „Avolokiteshvara- mantra“ on pärit Tiibeti traditsioonist: Om mani padme Hum, mis tähendab umbes: „ Teadvuse juveeli ees kummardamine, mis asub lootuslille südames.“

Mõned teised näited:

 1. Panchakshara- mantra
(Shiva austamise mantra)
„ Ma toetun Shivle“ või „ „Ma usaldan ennast Jumala hoolde“. Tähenduselt on see võrdne kristliku traditsiooni lausega „Sinu tahtmine sündigu.“

2. Rõõmu- mantra
Anandoham Anandoham
Anandambrahm Anandam
„Ma olen rõõm Ma olen rõõm.“
„Absoluutne rõõm. Rõõm olen ma.“

3. Rahu- mantra
Om Shanti Shanti Shanti
„Om (OM esindab kõike. See on kõige algus, keskpaik ja lõpp või minevik, olevik ja tulevik. OM-i kutsutakse helide seemneks (bija), see on algne heli, millest kõik ülejäänud helid on sündinud. OM esindab Jumalat, Bhramani, Alget, Universumi Teadlikkust.)
Rahu, rahu, rahu.“
Shanti´t lauldakse või lausutakse kolma korda, et rahu vibratsiooni psüühilisse ja vaimsesse maailma kanda.

 Kristlikus traditsioonis on selleks „ Jeesus Kristus, halasta!“, mida korratakse palju kordi. Seda on nimetatud ka südamepalveks.
Ka tuntud „Ave Maria“ ja „Kyrie Eleison“ on mantrasarnased lausumised. Islami- ja Sufi- religioonist on tuntud „Allahu Akbar“ (Jumal on suur) ja „Ya Salâm“ (Jumal, rahu allikas).

Afirmatsioonid: tähelepanu, mis on viib tervenemisele

Kui sõnu positiivse, jaatava lausena meditatiivselt korratakse, räägitakse afirmatsioonidest. Selline on ka mantra iseloom. Positiivsete afirmatsioonide eesmärk on erinev: tervis, edu, valgustumine jne. Selleks, et see ka tulemust annaks, tuleb ennast väljendada positiivselt ja konstruktiivselt: „ Ma austan ja respekteerin ennast sellisena nagu ma olen“. Haiguse puhul on võimalik läbi afirmatsiooni saavutada haigusseisundi muutumine.  Jaatav lause aitab kaasa mõtete ja tunnete positiivsele suunamisele, soovile olla taas terve.
Kuna energia järgneb alati mõtetele, hakkavad loomulikud positiivsed jõud liikuma isetervenemise suunas, vastuseis haigusele muutub tugevamaks ning keha hakkab töötama eesmärgi suunas - taas terveneda.

Hingamis- ja tervendavad sõnad
 Nn. hingamissõnad on lühikesed, tähendusrikkad sõnad, mis praktiseerimise ajal ühendatakse erilisel viisil hingamisega. Hingamis- ja tervendavate sõnade tehnika on pärit Sufi- traditsioonist. Kui hingamine ja sõna ühendada, toimub kohe keemiline reaktsioon – midagi uut, ainukordset. Sõna saab tänu hingamisele uue dünaamika.
Sisse- ja väljahingamiseks võetakse kindlad sõnad. Seejuures keskendutakse nende kavatsusele ja eesmärgile.

Eelharjutus:
Enne harjutuse algus keskenduge ainult sõnadele „hingamine“ ja „sõna“. Tehke paar sügavat, lõdvestavat hingamist (kõige parem on hingata kinnise suuga läbi nina). Nüüd lausuge mõlemat sõna kõigepealt valjult, hästi selgelt ja teadlikult. Siis laske oma häälel vaiksemalt kõlada ning lausuge sõnu alljärgnevalt:

- hingamine (sissehingamisel)
- sõna (väljahingamisel)
Seejärel valige üks hingamissõnadest ning tehke järgnevalt:

- minu tähelepanelik Mina (sisse)
- ma usaldan sind kõikides elusituatsioonides (välja).

Öelge kogu lauset kõigepealt valjult. Seejärel tehke lausumise- hingamise harjutust nagu eelnevalt oli kirjeldatud, kuid ainult oma mõttes.

Veel näiteid:
- Ma elan teadlikult siin ja praegu (sisse)
ja liigun tähelepanelikult oma teel (välja)

- Ma usaldan kõiksust (sisse)
sinu suurepärase juhatamise eest (välja)

- Ma hingan sisse rahulikult ja tasakaalukalt (sisse)
ilusat elu (välja)

Järgnev hingamissõna moodustatakse kolmest sõnast: komakohas tuleb mõttes sõna välja ütlemise tarvis korraks hinge kinni hoida:
 
- Harjuta vaikuses, (sisse)
sest vaikuse jõus (paus, hoida hinge kinni)
on tervenemise allikas (välja).

Hingamisrütm tekib siis järgnevalt:


Sissehingamine
Paus
Väljahingaminealustamine
enda sees hoidmine
lõpetamine
pingutus
keskendumine
lõdvestus
vastuvõtmine
mõtete koondamine
lahustamine

Iga päev vähemalt üks positiivne sõna

Avastage positiivsete sõnade, mantrate ja afirmatsioonide potentsiaal ja saladus. Kinkige vähemalt üks positiivne sõna päevas endale ja oma lähedastele ning te tunnete selle tervendavat mõju. Valige oma sõnu,  mida lausute ning maailm muutub koheselt!


 Allikas: Natur & Heilen
Pilt: internetist
Tõlge: Küllike

Kommentaare ei ole: